Volg ons ook op:

4 april 2017

Nadat we onze Algemene Ledenvergadering hebben gehouden, was het tijd voor Nicoliene de Vries en Arjan Ekelenkamp van de gemeente Zwolle om de nieuwe Woonvisie toe te lichten. De titel van de nieuwe woonvisie is 'Ruimte voor wonen', 2017-2027. Eerst werd kort de visie en ambitie van de gemeente Zwolle toegelicht. De visie bestaat uit vier ambities die de gemeente Zwolle wil versterken. Zwolle is.... een sterke groeistad, een vernieuwende woonstad, een solidaire leefstad en een duurzame deltastad.

Vervolgens moet de visie en ambities vertaalt worden naar een woonagenda en acties gebaseerd op trends en ontwikkelingen die op ons afkomen. De woonagenda bevat vijf belangrijke opgaven:

  • een ongedeelde stad met woningen voor iedereen
  • toekomstbestendige wijken en dorpen
  • ruimte voor vernieuwing en transformatie
  • levensloopbestendig wonen met zorg
  • duurzaam wonen met water

Deze opgaven moeten omgezet worden in acties en daarbij spelen intiatieven van partijen uit de markt een grote rol.

Het was een goed bezochte bijeenkomst, die leidde tot interactie met de aanwezigen.

Reacties

Terug naar overzicht

Meer